log

 

KOMUNIKAT
o jakości wody na Krytej Pływalni OSiR w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 62a.

Woda  basenowa na Krytej Pływalni OSiR w Zamościu spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia
z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych
Podstawa:  badanie próbek wody w dn.08.08.2017r. przeprowadzone przez Laboratorium Badawcze JARS sp. zo.o.

Zamość, .26.07.2017r.                  

                                                                             
bip LOGO BIEG senior plus logo Puchar Roztocza