log

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu jest komunalnym zakładem budżetowym powołanym do wykonywania zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz wykonywania zadań w zakresie informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego.

Do zakresu działania Ośrodka należy:

  • realizacja wszelkich zadań i usług w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej przy współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu,
  • udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej dla klubów sportowych, organizacji kultury fizycznej, innych organizacji społecznych i zawodowych, osób fizycznych,
  • prowadzenie działalności reklamowej z zakresu działalności ośrodka,
  • właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie swego działania,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka,
  • wykonywanie zadań w zakresie informacji turystycznej oraz obsługi ruchu turystycznego,
  • prowadzenie innej działalności celem pozyskiwania środków na prowadzenie i rozszerzanie działalności Ośrodka.
bip LOGO BIEG senior plus logo Puchar Roztocza