log

 

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://www.osir.zamosc.pl//media/com_spdownload/images/mime-icon-32/pdf.png
There was a problem loading image http://www.osir.zamosc.pl//media/com_spdownload/images/mime-icon-32/pdf.png

senior plus logoOGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU SENIOR+ w ZAMOŚCIU
 

Ośrodek Sportu  i Rekreacji w Zamościu prowadzi nabór chętnych osób do Dziennego Domu Senior+.

Głównym celem Programu jest poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Zamość nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ i ich aktywizacjia społeczna jak i profilaktyka zdrowotna. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie.

Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ dofinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.

Pełny zakres świadczeń Dziennego Domu Senior+ obejmuje:
- 8 godzinny pobyt,
- jeden ciepły posiłek,
- pomoc wykwalifikowanych pracowników,
- terapię zajęciową, treningi umiejętności społecznych i pamięci,                                                                             
- warsztaty kulinarne,
- szeroko pojętą aktywizację, w tym ogólną gimnastykę usprawniającą,
- realizacje potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim (m.in. pikniki, wycieczki, imprezy plenerowe, spotkania okolicznościowe, zajęcia biblioteczne, spotkania z kulturą, wyjścia do kina, muzeum),
- możliwość korzystania z komputera i internetu,
- pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu Senior+ jest odpłatne. Zasady odpłatności reguluje Uchwała Nr XII/131/2015 Rady Miasta Zamość z dnia 26 października 2015r..
Nabór dokumentów rekrutacyjnych od chętnych uczestników potrwa od 9 listopada 2015r. do odwołania.

 
Regulamin rekrtuacji i udziału:

 pdf.pngregulamin dziennego domu senior+Wymagane dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
   
 pdf.pngwniosek o przyjcie - ddsw
  pdf.pngkwestionariusz osobowy - ddsw

(Wydrukowany kwestionariusz i wniosek mogą również Państwo pobrać osobiście w siedzibie OSiR w Zamościu, ul. Królowej Jawigi 8, pok. nr. 14 w godz. 07:30 – 15:30).

Szczegółowe informacje:
Dział Sportu i Organizacji Imprez
OSiR Zamość pok. 14
tel. 84 677 54 62

 stopka

 

bip LOGO BIEG senior plus logo Puchar Roztocza

or Map